Voor organisaties die het verschil (willen) maken

  • klantenbevragingen
  • netwerkanalyse
  • klantgericht werken
  • opmaken strategisch plan
  • werkdruk en stress hanteren
  • invoering competentiemanagement
  • opmaken strategisch plan
  • werkdruk en stress hanteren
  • invoering competentiemanagement

Consult?

Zelden zoveel inspiratie opgedaan.
Merci!

Kyrat ondersteunt mensen die werken met en voor mensen, en richt zich op organisaties uit de brede social profit: zorg, onderwijs, welzijn, lokaal bestuur, …

Wat?

Nood aan een onderbouwd doorzicht? Kyrat helpt om uw vraag te vertalen in een gerichte onderzoeksvraag.
Nood aan een extra paar ogen? Kyrat denkt samen met u na en biedt advies op maat.
Nood aan input? Kyrat vertaalt uw vormingsvraag in een aanbod op maat,

Hoe?

Kennis en deskundigheid is de kern van Kyrat. Expertise is een werkwoord: niet het weten is belangrijk, maar het toepassen.
Kyrat speelt niet enkel in op de verwoorde noden van klanten, maar ook op hun wensen, zienswijzen en emoties.
Kyrat gelooft dat leren en werken ook leuk kan en moet zijn, en creativiteit en innovatie zuurstof geven.

Wie?

Tom is een professionele veelvraat: actief als consultant, docent aan de Arteveldehogeschool (opleiding sociaal werk), auteur en eeuwige student.

Louise is een autoriteit op het vlak van work-life balance en zelfzorg. Rode draad doorheen haar bezigheden is de nooit aflatende zoektocht naar het meest knusse hoekje in huis.