Stevig leesvoer!

Boeken!

Maar wij hebben toch geen klanten? Klantgericht organiseren in social profit />

Vandooren T.
Maar wij hebben toch geen klanten? Klantgericht organiseren in social profit
Owl Press, 2023
ISBN: 9789072201423

Maar wij hebben toch geen klanten? Klantgericht organiseren in social profit

Heb je je ooit afgevraagd waarom socialprofitorganisaties zo zelden in erelijsten van klantgerichte organisaties voorkomen? Zijn ze dan niet klantgericht? Of zijn patiënten, bewoners, cliënten, burgers ... simpelweg geen klanten?
Toch wel! Dit boek breekt een lans voor klantgericht werken en organiseren in social profit, en verkent wat klantgerichtheid kan betekenen in sectoren zoals zorg, welzijn, bestuur en onderwijs. Via inspirerende voorbeelden uit de profitsector ontdek je hoe je (steeds) waardevol(ler) kunt zijn voor je klanten. Bovendien leer je hoe je klantgerichtheid kunt verankeren in het organisatieontwerp: van leiderschap tot procesontwerp, van kwaliteitszorg tot communicatie.
Want achter elk mooi verhaal schuilt een mens, maar achter honderd mooie verhalen schuilt een systeem.

Meer weten? www.klantgerichtorganisereninsocialprofit.be

Over dienstbaarheid. 10 uitdagingen voor een klantgericht lokaal bestuur />

Vandooren T.
Over dienstbaarheid. 10 uitdagingen voor een klantgericht lokaal bestuur
Vanden Broele, 2021
ISBN: 9789049618643

Over dienstbaarheid. 10 uitdagingen voor een klantgericht lokaal bestuur

Klantgerichtheid is een complexe bezigheid. Het volstaat niet om één of enkele acties in het meerjarenplan op te nemen, één medewerker vrij te stellen om op klachten te reageren of één frontofficeteam te trainen. Klantgerichtheid écht ingang laten vinden in welke organisatie dan ook – en daar zijn lokale besturen geen uitzondering op – vereist een integrale aanpak en het besef dat alles inspeelt op alles.
Dit boek heeft tot doel om deze complexiteit in hapklare brokken uiteen te rafelen. Hiervoor vertrekken de auteurs vanuit de stelling dat klantdenken in een lokaal bestuur nodig en zinvol én niet evident is. Dat er al vaak vanuit een klantgerichte reflex wordt bestuurd en gewerkt én dat er nog ruimte voor groei is. Dat klantgerichtheid zo complex is dat het niet in 10 lesjes kan worden gegoten én dat het zinvol is die uitdaging toch aan te gaan.

Meer weten? www.overdienstbaarheid.be

Te mooi om (niet) waar te zijn. Klantgericht organisatieontwerp in social profit />

Vandooren, T.
Te mooi om (niet) waar te zijn. Klantgericht organisatieontwerp in social profit
Vanden Broele, 2018
ISBN : 9789049616427

Te mooi om (niet) waar te zijn. Klantgericht organisatieontwerp in social profit

Mensen die in social profit werken zijn heel erg begaan met hun cliënten, bewoners, bezoekers, gebruikers, patiënten, burgers en belanghebbenden.
Waarom hebben deze organisaties het dan toch soms nog moeilijk om voluit voor de klant te gaan? Wat houdt hen tegen om – net zoals sommige profitspelers – alles op alles te zetten voor de klant? Voor alles zal wel een reden en redenering te vinden zijn. Tussen droom en daad staan steeds wetten in de weg en praktische bezwaren.
In dit boek probeert auteur Tom Vandooren om bij te dragen aan iets waar veel socialprofitorganisaties de juiste genen voor hebben: het graag zien van de klant en dit consequent tonen. Met dit boek schaart hij zich niet tegen maar net naast hen in het zoeken naar manieren om terug de held van onze klanten te worden.
Want hoe doen we dat, die klant centraal stellen? Gaat het om snel en foutloos werken? Is maatwerk de sleutel? Of moeten we de gevoelens van de klant bespelen?
"Achter elk mooi verhaal schuilt een mens. Achter 100 mooie verhalen schuilt een systeem."

Meer weten? www.temooiomnietwaartezijn.be

Sturen en Stuwen. 101 vragen over HRM in Social Profit />

Vandooren, T.
Sturen en Stuwen. 101 vragen over HRM in Social Profit
Acco, 2014
ISBN : 9789033495373

Sturen en Stuwen. 101 vragen over HRM in Social Profit

Hoe maken onderwijsinstellingen, ziekenhuizen, openbare besturen, zorg- en welzijnsorganisaties, … de stap van missie en visie naar resultaten en effecten? Zonder twijfel zijn medewerkers hierbij een cruciale factor. En dus logischerwijs ook het medewerkersbeleid. Dit boek richt zich dan ook naar leidinggevenden in social profit en naar HR-medewerkers en HR-verantwoordelijken.Sturen en Stuwen legt de weg van visie naar effecten bloot, een weg die loopt langs leiden én motiveren van medewerkers, en langs “efficiëntiviteit” en tevredenheid. Een weg die bepaald wordt door interne én externe krachten. Een weg die het moet hebben van evenwichten en maatwerk.
In dit boek geen ijzeren wetten, onfeilbare stappenplannen of grote waarheden. Wel een uitvoerige landkaart, doorspekt met inspirerende voorbeelden en 101 open vragen. Alles om uw waarheid te ontdekken…