Wat kan Kyrat voor je doen?

Wat?

Achter elk mooi verhaal schuilt een mens.
Achter 100 mooie verhalen schuilt een systeem ...

Onderzoek

Nood aan een onderbouwd doorzicht? Kyrat helpt om uw vraag te vertalen in een gerichte onderzoeksvraag, en om de juiste aanpak aan te reiken om data te verzamelen, om te zetten in info, en zo vragen in antwoorden ...

Advies

Nood aan een extra paar ogen? Kyrat denkt samen met u na en biedt advies op maat met betrekking tot organisatie- en HRM-vraagstukken. Wij verkennen samen uw vraag en begeleiden u in het doorlopen van het traject en bereiken van uw doelstellingen.

Vorming

Nood aan input? Kyrat vertaalt uw vormingsvraag in een aanbod op maat, rekening houdend met doelgroep, beoogde leerwinst én budget.

Zoals:

 • tevredenheidsmeting medewerkers
 • klantenbevragingen
 • netwerkanalyse
 • net promotor score
 • ...

Zoals:

 • ondersteuning bij selectie
 • opmaken strategisch plan
 • invoering competentiemanagement
 • ...

Zoals:

 • klantgericht werken
 • gedragsgericht selectiegesprek
 • werkdruk en stress hanteren
 • ...